מוקד שעה קלה

 

מוקד שעה קלה

יש קונה עולמו בשעה אחתאל המוקד ניתן לפנות בטלפון 077-7100613

מוקד שעה קלה הוקם מתוך תפיסה שישנם הרבה צרכים של אנשים בחברה שלא מקבלים מענה בשל הסיבה שאינם מוגדרים כבסיסיים בעיני הרווחה או כל גוף אחר כדוגמת שינוע קשיש לבדיקה או לטיפול והחזרתו לביתו. אל המוקד מגיעות פניות מכל מיני כיוונים; מאנשי הקהילה, עובדות סוציאליות, או אפילו האדם הנצרך בעצמו, מכאן הפניה מופנית אל אנשי הקהילה שנרתמים לצורך ביצועה של המשימה הייעודית. כל פניה ישירות אל המוקד מתועדת ביומן המוקד לצורך מעקב עד להשלמתה על ידי המתנדב.